Over ons/contact

 

Uit de stichtingsacte:

In 1997 is de Stichting tot oprichting, instandhouding en exploitatie van het voetveer Zuid Schalkwijkerweg-Theehuis Cruquius opgericht met als doel het onderhouden van de pontverbinding tussen de Zuid Schalkwijkerweg, Haarlem (Schalkwijk) en Theehuis Cruquius, Cruquius (gemeente Haarlemmermeer). Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 leden; zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting tracht haar doel te bereiken door te zorgen voor beheer en onderhoud en een deskundige bemanning van de pont (vrijwilligers).

De stichting heeft geen winstoogmerk.
Wij zijn aangesloten bij de landelijke vereniging Vrienden van de Voetveren.

Het bestuur

heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. De huidige voorzitter is de heer P. Hagendoorn, te bereiken onder de telefoonnummers 023-5848797 of 06-11360717.
Ons e-mailadres is vvstroomboot@gmail.com.

De vrijwilligers

beheren, onderhouden en varen de pont. Er zijn zo’n 40 vrijwilligers, mannen en vrouwen. Elke schipper vaart gemiddeld 1x per week, met z’n tweeën, een halve dag. In overleg wordt maandelijks een vaarrooster opgesteld. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich via ons e-mailadres opgeven.

De 2 schippersvergaderingen

vinden plaats in het voor- en najaar, voor en na het vaarseizoen. Daar wordt alles besproken.

 

Privacyverklaring

Als Stichting communiceren wij met onze donateurs, sponsors en andere relaties in het kader van onze bedrijfsvoering. Daarbij is het onvermijdelijk dat persoonsgegevens geregistreerd worden. We gaan daar in alle gevallen buitengewoon zorgvuldig mee om. Daarom maken we graag transparant welke data we verzamelen, waarom en wat we daarmee doen. Sommige van die gegevens zijn persoonlijk, andere niet. We lichten dat hier graag toe.

Website bezoekers

Als u onze website bezoekt, wordt niets geregistreerd. Op de website staan geen zgn. ‘cookies’ en het IP-adres van de computer waarmee verbinding is gemaakt, wordt niet geregistreerd. Alleen als u zich via de website opgeeft als donateur, worden twee persoonsgegevens van u gevraagd en bewaard: uw naam en e-mailadres.

Donateurs en sponsors

Van donateur registreren we naam en e-mailadres en eventueel het adres. Deze gegevens gebruiken we om hen jaarlijks een verzoek tot donatie te sturen en hen te informeren over activiteiten die wij soms organiseren. Indien een donateur ons machtigt om jaarlijks een bedrag van zijn of haar rekening af te schrijven dan slaan we ook het IBAN-nummer op samen met de toestemming die de donateur heeft gegeven voor de afschrijving van een bepaald bedrag. Ook deze gegevens worden niet door ons verkocht of met andere partijen gedeeld. Indien gedurende twee achtereenvolgende jaren geen donaties zijn ontvangen, worden de persoongegevens uit ons bestand verwijderd.

Zakelijke relaties

Van onze zakelijke relaties bewaren we persoonsgegevens zoals NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres, bank informatie en BTW-nummer. Deze gegevens gebruiken we om onze dagelijkse bedrijfsvoering uit te kunnen voeren en veelal ook om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze gegevens worden niet door ons verkocht of gedeeld met anderen en worden uit onze bestanden verwijderd nadat besloten is om geen zaken meer te doen met het betreffende bedrijf of het bedrijf een verzoek indient via vvstroomboot@gmail.com om de gegevens te verwijderen uit onze database.

Vrijwilligers

Van onze vrijwilligers leggen we persoonsgegevens vast, zoals naam, e-mail- en woonadres, telefoon- en IBAN-nummer. Met behulp van deze gegevens informeren we onze vrijwilligers via telefoon, post of e-mail over de organisatie en hun werkzaamheden. De persoonsgegevens worden niet door ons verkocht of gedeeld met anderen.
Persoonsgegevens die zijn genoteerd tbv de sollicitatieprocedure worden 6 weken na het afbreken van de procedure verwijderd uit onze database. Alleen bij toestemming van de sollicitant worden zijn of haar persoonsgegevens een jaar bewaard tbv toekomstige vacatures.

Links van en naar onze website

Onze website bevat links (URLs) naar andere websites. Deze privacyverklaring is slechts van toepassing op onze websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, ook niet als u daarop terecht komt via onze websites.
In aanvulling, indien u vanaf een andere website wordt doorverwezen naar onze website dan zijn we evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere website.

Gegevens opvragen, laten corrigeren of verwijderen

Wij hebben belang bij een nauwkeurige en correcte administratie. U heeft het recht om ons een kopie van uw gegevens te vragen of uw gegevens te laten corrigeren. U kunt ons ook opdracht geven om uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen. Uw verzoek kunt u per e-mail (vvstroomboot@gmail.com) of per post toesturen:
Stichting Fiets- Voetveer Schalkwijk-Cruquius
p/a Werfstraat 68, 2021 BP Haarlem.