Donateurs

De overtocht is gratis voor de passagiers, maar de pont moet wel worden gefinancierd. De kostenposten zijn verzekeringen, stalling en onderhoud, algemene kosten (wervings-, publiciteits- en bestuurskosten) en een kleine vergoeding voor de 40 vrijwilligers. Deze kosten worden gedekt door subsidies (50%) en giften van donateurs (30%) en sponsoren (20%). Sponsoren kunnen hun reclame plaatsen op deze website en/of op de pont.

Donateurs zijn voor de stichting van levensbelang. Met uw bijdrage houdt u het pontje in de vaart en krijgt u jaarlijks een nieuwsbrief. Voor minimaal €5 per jaar kunt u donateur worden. Dat kunt u doen door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden. Via uw emailadres nemen wij dan contact met u op. Uw emailadres zullen wij strikt vertrouwelijk behandelen.

 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!